Vedení klubu

předseda / statutární orgán:           Bc. Ing. Tomáš Kotora
kontakt: kotora@bazenslovany.cz, mob. 737955578

místopředseda:                              Mgr. Karel Gotz

místopředseda:                              Bc. Lukáš Luhový

tajemník:                                        Radka Bažilová 

člen výkoného výboru:                   Ing. Renáta Veselá, Jiří Uhlík MBA, Jan Přecechtěl MBA