Limitáři

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ VÝKONNOSTNÍCH LIMITŮ
( školní rok 2022 / 2023 - 2. pololetí )
Mezi "limitáře" je zařazen každý, kdo v předchozím pololetí zaplave alespoň 1 výkon bodovaný dle tabulek FINA 2023 (na jaře na 25m bazénu dle FINA 2022) nebo získá medaili v bazénovém plavání na MČR a PČR.
 
19 let a starší DOSPĚLÍ 640 / 640 bodů   Každému "limitáři" je klubem hrazena společná doprava na závody a 50 % na společné ubytování na nemistrovských českých závodech. Zahraniční závody jsou pořádány jako akce, na které si plavci přispívají dle předem schválených cen - limitáři se slevou. Dále je limitáři staršímu 15ti let hrazeno 50% z roční lékařské prohlídky a také všem limitářům je poskytována sleva 50 % na klubové vybavení.
18 let STARŠÍ DOROST 600 / 600 bodů  
17 let STARŠÍ DOROST 560 / 560 bodů  
16 let MLADŠÍ DOROST 520 / 520 bodů  
15 let MLADŠÍ DOROST 480 / 480 bodů  
14 let STARŠÍ ŽACTVO 440 / 460 bodů  
13 let STARŠÍ ŽACTVO 400 / 420 bodů          
12 let MLADŠÍ ŽACTVO 360 / 380 bodů   "Limitářem" se plavec stává i v průběhu daného pololetí, pokud si limit splní na nějakých závodech. Platnost zůstává jen na dané školní pololetí, ale pouze v příslušném kalendářním roce.
11 let NEJMLADŠÍ ŽACTVO 320 / 340 bodů  
10 let NEJMLADŠÍ ŽACTVO 250 / 270 bodů  
                 
                 
Statut limitáře může být klubem odebrán z důvodu kázeňských, neúčasti na domácích závodech a MČR, neúhradou pohledávek, nereprezentováním klubu apod.

Přílohy