Limitáři

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ VÝKONNOSTNÍCH LIMITŮ
( školní rok 2020 / 2021 - 1. pololetí )
Mezi "limitáře" je zařazen každý, kdo v předchozím pololetí zaplave alespoň 1 výkon bodovaný dle tabulek FINA 2020 (na jaře na 25m bazénu dle FINA 2019) nebo získá medaili v bazénovém plavání na MČR a PČR.
Mezi "VIP limitáře" je zařazen plavec nad 18 let, který zaplave limit 750 bodů dle tabulek FINA nebo získá medaili na MČR dospělých a zároveň trénuje v jednom z našich tréninkových družstev. Platnost limitu je na dobu 1/2 roku od jeho zaplavání.
Každému "limitáři" je klubem hrazena společná doprava na závody a 50 % na společné ubytování na nemistrovských českých závodech. Zahraniční závody jsou pořádány jako akce, na které si plavci přispívají dle předem schválených cen - limitáři se slevou. Dále je limitáři staršímu 15ti let hrazeno 50% z roční lékařské prohlídky a také všem limitářům je poskytována sleva 50 % na klubové vybavení.
"Limitářem" se plavec stává i v průběhu daného pololetí, pokud si limit splní na nějakých závodech. Platnost zůstává jen na dané školní pololetí, ale pouze v příslušném kalendářním roce.
Statut limitáře může být klubem odebrán z důvodu kázeňských, neúčasti na domácích závodech a MČR, neúhradou pohledávek, nereprezentováním klubu apod.
18 let a starší VIP - DOSPĚLÍ 750 bodů
19 let a starší DOSPĚLÍ 640 bodů
18 let STARŠÍ DOROST 600 bodů
17 let STARŠÍ DOROST 560 bodů
16 let MLADŠÍ DOROST 520 bodů
15 let MLADŠÍ DOROST 480 bodů
14 let STARŠÍ ŽACTVO 440 bodů
13 let STARŠÍ ŽACTVO 400 bodů
12 let MLADŠÍ ŽACTVO 360 bodů
11 let POHÁRY - NEJML. Ž. 320 bodů
10 let POHÁRY - NEJML. Ž. 250 bodů

SEZNAM AKTUÁLNÍCH LIMITÁŘŮ NALEZNETE V PŘÍLOZE.

Přílohy