INFORMACE KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU A NA PRÁZDNINY

23. 06. 2021

2020/2021

Vážení rodiče a plavci,

níže uvádím informace ohledně konce pravidelných tréninků a tréninkového plánu po dobu letních prázdnin. 

  • Pravidelné tréninky plaveckého klubu budou probíhat do pátku 2. 7. 2021.
  • Od pondělí 12. 7. 2021 budou probíhat plavecké tréninky systémem jako v minulém roce. Začátkem července budou spuštěny přihlášky na tréninky (na našich webových stránkách). Na jednotlivé týdny se bude možné přihlašovat do čtvrtka předcházejícího týdne. 
  • Nadále je možnost nabídnout dětem účastnit se závodů v dálkovém plavání - bližší informace o závodech najdete na www.plavani.info. Koordinátorem dálkového plavání je Martin Procházka, přihlášky probíhají online systémem dle jednotlivých rozpisů a na závody vás mohou hlásit pouze trenéři PK. 
  • Během letních prázdnin budou probíhat plavecké kempy (2 pětidenní turnusy) – bližší informace teprve dáváme dohromady a brzy zveřejníme na našich webových stránkách.