ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - 2. pololetí

07. 02. 2024

úhrada do 20.3.2024

INFORMACE K ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ


(Slovany – velký i malý bazén, Lochotín)
2. pololetí školního roku 2023/2024

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

(Pozn. U plavců a synchro mají sourozenci slevu: starší dítě platí plnou výši a mladší 50% - v kombinaci plavání a synchro je poloviční částka vždy u plavání)

 

1)    aktivních plavců je 3 500,- Kč
(všechna plavecká družstva – závodní, předzávodní, kondiční, sportovní, masters)

                           2) aktivních plavkyň synchronizovaného plavání je 4 500,- Kč
                               (všechna družstva včetně náboru, přípravky i kroužku)

3) ostatních příznivců (i neaktivních trenérů a příležitostných rozhodčích) je 600,- Kč                  (1 100,- Kč celý kalendářní rok 2024)

4) aktivních trenérů a rozhodčích v našem plaveckém klubu je 100,- Kč

MOŽNOSTI PLATBY

  • výhradně na účet PK (číslo účtu: 268305091/0300) – do poznámky uveďte jméno a příjmení plavce a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena bez lomítka

Členské příspěvky prosím uhraďte od 12. 2. 2024 do 20. 3. 2024.

PO TERMÍNU KONEČNÉ SPLATNOSTI PŘÍSPĚVKŮ (TJ. OD 21. 3. 2024) BUDOU NA ZÁKLADĚ VÁMI ZASLANÝCH ŽÁDOSTÍ NA EMAIL BAZILOVA@PLAVECKYKLUBPLZEN.CZ VYSTAVOVÁNY POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNY A ZASLÁNY NA EMAILY, ZE KTERÝCH BYLA ŽÁDOST POSLÁNA (V POŘADÍ TAK, JAK ŽÁDOSTI DORAZILY). DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

ZA POSUNUTÍ TERMÍNU ZASÍLÁNÍ POTVRZENÍCH SE OMLOUVÁME, JE ZPŮSOBENO TECHNICKÝMI PROBLÉMY.

KE DNI 9. 4. 2024 JSOU VYŘÍZENY VŠECHNY DORUČENÉ ŽÁDOSTI O POTVRZENÍ.

Na čipových kartách či náramcích se platnost automaticky prodlouží. 

VSTUP NA TRÉNINKY JE MOŽNÝ POUZE NA VYDANOU ČIPOVOU KARTU ČI NÁRAMEK.
V PŘÍPADĚ JEJICH ZAPOMENUTÍ ČI ZTRÁTY JE NUTNOSTÍ ZAKOUPENÍ JEDNORÁZOVÉ VSTUPENKY. BEZ PLATNÉ KARTY NENÍ VSTUP PŘES TURNIKETY POVOLEN.


ČLENSTVÍ ZANIKÁ NEUHRAZENÍM ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ DLE OBECNÝCH ZÁSAD ČLENSTVÍ. NOVÁ REGISTRACE JE MOŽNÁ PO UPLYNUTÍ 1 ROKU OD UKONČENÍ REGISTRACE.