ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - 1. pololetí

01. 09. 2023

úhrada do 30.9.2023

INFORMACE K ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ


(Slovany – velký i malý bazén, Lochotín)
1. pololetí školního roku 2023/2024

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

(Pozn. U plavců a synchro mají sourozenci slevu: starší dítě platí plnou výši a mladší 50% - v kombinaci plavání a synchro je poloviční částka vždy u plavání)

1)    aktivních plavců je 3 000,- Kč
(všechna plavecká družstva – závodní, předzávodní, kondiční, masters)

                           2) aktivních plavkyň synchronizovaného plavání je 4 000,- Kč

3) ostatních příznivců (i neaktivních trenérů a příležitostných rozhodčích) je 600,- Kč (1 100,- Kč celý kalendářní rok 2023)

MOŽNOSTI PLATBY

  • výhradně na účet PK (číslo účtu: 268305091/0300) – do poznámky uveďte jméno a příjmení plavce a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena bez lomítka

Členské příspěvky prosím uhraďte od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023.

PO TERMÍNU KONEČNÉ SPLATNOSTI PŘÍSPĚVKŮ BUDOU NA ZÁKLADĚ VÁMI ZASLANÝCH ŽÁDOSTÍ NA EMAIL BAZILOVA@PLAVECKYKLUBPLZEN.CZ VYSTAVOVÁNA POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNY A ZASLÁNA ELEKTRONICKY NA EMAIL, Z KTERÉHO ŽÁDOST PŘIŠLA.

Na čipových kartách či náramcích se platnost automaticky prodlouží. 

VSTUP NA TRÉNINKY JE MOŽNÝ POUZE NA VYDANOU ČIPOVOU KARTU ČI NÁRAMEK.
V PŘÍPADĚ JEJICH ZAPOMENUTÍ ČI ZTRÁTY JE NUTNOSTÍ ZAKOUPENÍ JEDNORÁZOVÉ VSTUPENKY. BEZ PLATNÉ KARTY NENÍ VSTUP PŘES TURNIKETY POVOLEN.


NEUHRAZENÍM ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČLENSTVÍ DLE OBECNÝCH ZÁSAD ČLENSTVÍ ZANIKÁ. NOVÁ REGISTRACE JE MOŽNÁ PO UPLYNUTÍ 1 ROKU.