ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - 2. pololetí

01. 02. 2022

úhrada do 20.2.2022

INFORMACE K ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ


(Slovany – velký i malý bazén, Lochotín)
2. pololetí školního roku 2021/2022

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

(Pozn. U plavců a synchro mají sourozenci slevu: starší dítě platí plnou výši a mladší 50% - v kombinaci plavání a synchro je poloviční částka vždy u plavání)

1)    aktivních plavců je 3 000,- Kč
(všechna plavecká družstva – závodní, předzávodní, kondiční, masters)

                           2) aktivních plavkyň synchronizovaného plavání je 4 000,- Kč

3) ostatních příznivců (i neaktivních trenérů a příležitostných rozhodčích) je 500,- Kč (1 100,- Kč celý kalendářní rok 2022)

4) trenérů, aktivních rozhodčích (podmínkou je absolvování 3 našich závodů: Plzeńský vytrvalec, Plzeňské sprinty a Plzeňský vodník) nespadajících do žádného z plaveckých družstev je 100,- Kč

MOŽNOSTI PLATBY

  • výhradně na účet PK (číslo účtu: 268305091/0300) – do poznámky uveďte jméno a příjmení plavce a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena bez lomítka

Členské příspěvky prosím uhraďte od 1. 2. 2022 do 20. 2. 2022.

PO TERMÍNU KONEČNÉ SPLATNOSTI PŘÍSPĚVKŮ BUDOU NA ZÁKLADĚ VÁMI ZASLANÝCH ŽÁDOSTÍ VYSTAVOVÁNY POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNY.

Na čipových kartách či náramcích se platnost automaticky prodlouží. 

VSTUP NA TRÉNINKY JE MOŽNÝ POUZE NA VYDANOU ČIPOVOU KARTU ČI NÁRAMEK. V PŘÍPADĚ JEJICH ZAPOMENUTÍ ČI ZTRÁTY JE NUTNOSTÍ ZAKOUPENÍ JEDNORÁZOVÉ VSTUPENKY. BEZ PLATNÉ KARTY NENÍ VSTUP PŘES TURNIKETY POVOLEN.


NEUHRAZENÍM ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČLENSTVÍ DLE OBECNÝCH ZÁSAD ČLENSTVÍ ZANIKÁ. NOVÁ REGISTRACE JE MOŽNÁ PO UPLYNUTÍ 1 ROKU.