ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - 1. pololetí

30. 09. 2021

úhrada do 24.10.2021

INFORMACE K ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
(Slovany – velký i malý bazén, Lochotín)
1. pololetí školního roku 2021/2022

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

(Pozn. U plavců a synchro mají sourozenci slevu: starší dítě platí plnou výši a mladší 50% - v kombinaci plavání a synchro je polovina u plavání)

1)    aktivních plavců je 2 500,- Kč
(všechna plavecká družstva – závodní, předzávodní, kondiční, masters)

                           2) aktivních plavkyň synchronizovaného plavání je 3 500,- Kč

3) ostatních příznivců je 500,- Kč (1 100,- Kč kalendářní rok 2021)

4) trenérů, aktivních rozhodčích nespadajících do žádného z plaveckých družstev je 100,- Kč (pokud částka nebyla uhrazena začátkem roku 2021)

MOŽNOSTI PLATBY

  • výhradně na účet PK (číslo účtu: 268305091/0300) – do poznámky uveďte jméno plavce

Členské příspěvky prosím uhraďte od 1. 10. 2021 do 24. 10. 2021.

PO TERMÍNU KONEČNÉ SPLATNOSTI PŘÍSPĚVKŮ BUDOU NA ZÁKLADĚ ZASLANÝCH ŽÁDOSTÍ VYSTAVOVÁNY POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNY, TJ. OD ÚTERÝ 26. 10. 2021.

Na čipových kartách či náramcích se platnost automaticky prodlouží.

VSTUP NA TRÉNINKY JE MOŽNÝ POUZE NA VYDANOU ČIPOVOU KARTU ČI NÁRAMEK. V PŘÍPADĚ JEJICH ZAPOMENUTÍ ČI ZTRÁTY JE NUTNOSTÍ ZAKOUPENÍ JEDNORÁZOVÉ VSTUPENKY. BEZ PLATNÉ KARTY NENÍ VSTUP PŘES TURNIKETY POVOLEN.


NEUHRAZENÍM ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČLENSTVÍ DLE OBECNÝCH ZÁSAD ČLENSTVÍ ZANIKÁ. NOVÁ REGISTRACE JE MOŽNÁ PO UPLYNUTÍ 1 ROKU.