Členské příspěvky 2019/2020 - 2. pololetí

03. 02. 2020

úhrada do 13.3.2020

INFORMACE K ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
(Slovany – velký i malý bazén, Lochotín)
2. pololetí školního roku 2019/2020

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
(Pozn. U plavců a synchro mají sourozenci slevu: starší dítě platí plnou výši a mladší 50%)

1)    aktivních plavců je 2 500,- Kč
(všechna plavecká družstva – závodní, předzávodní, kondiční, masters)

                           2) aktivních plavkyň synchronizovaného plavání je 3 500,- Kč

3) ostatních příznivců je 600,- Kč

4) trenérů, aktivních rozhodčích je 100,- Kč

MOŽNOSTI PLATBY

  • výhradně na účet PK (číslo účtu: 268305091/0300) – do poznámky uveďte jméno plavce
  • ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři PK – pouze po předchozí domluvě (telefon, email)

Členské příspěvky prosím uhraďte od 10. 2. 2020 do 13. 3. 2020.

Na klubových modrých legitimacích musí mít každý aktivní člen nalepenou známku o zaplacení nejpozději do 16. 3. 2020.

Známku Vám na průkazku nalepíme v úředních hodinách (mimo jarních prázdnin) nebo můžete průkazku zanechat na pokladnách bazénů (na Slovanech stačí vhodit do schránky před kanceláří paní Bažilové)  minimálně 3 dny od provedení platby (na počkání Vám pokladní známku nevylepí). Následující trénink si můžete opět potvrzenou průkazku vyzvednout na pokladnách (nikoliv na šatnách). Po zanechání průkazky na pokladně Lochotín počítejte s delší dobou návratu průkazky (cca 2 – 3 pracovní dny od jejího odevzdání).

Přílohy